Elektrostatik Toz Boya Kabinleri

Şirket Profili

Toz boya sisteminin en pratik ve kullanışlı modellerinden biri olan Silindirik Filtreli Elektrostatik Toz Boya Kabinleri; endüstride birçok üretici tarafından kullanılmaktadır.

FİLTRELİ KABİN 

-Toz boya sisteminin en pratik ve kullanışlı modellerinden biri olan Silindirik Filtreli Elektrostatik Toz Boya Kabinleri; endüstride birçok üretici tarafından kullanılmaktadır.

Silindirik Filtreli Elektrostatik Toz Boya Kabinlerinde fan vasıtası ile emilen toz boya partiküllerinin filtre üzerine yapışması sağlanmaktadır. Filtre üzerine yapışan toz boya partikülleri otomatik patlatma valfleri vasıtası ile üzerindeki boyayı kabin içersine dökmektedir. Kabin içersine dökülen toz boya partikülleri kabin altında bulunan elek sistemine aktarılarak yabancı maddelerden ayrıldıktan sonra toz boya tabancasına iletilmektedir. Kabindeki filtre sayısı fan debisi, boyanacak parçanın büyüklüğüne ve kabindeki tabanca sayısına göre belirlenir.

SİKLON KABİN

Bu sistemde siklon tarafından emilen hava tekrar iç ortama aktarıldığından boyahane içi ve dış ortam arasında basınç farkı oluşmamaktadır, bu sayede dış ortamdan kabin içerisine girip malzeme üzerine yapışacak ve boya kalitesini bozacak yabancı madde girişi de önlenmiş olur.

Siklonlu kabinler bu özelliği ile filtreli kabinlere göre avantaj sağlar. Ayrıca, farklı renklerde kullanılmak üzere filtre stoku ve stok alanı gerektirmez. Kabinde, boyama yapılırken malzemeye yapışamayan boya zerrelerinin yerçekimi kuvveti ile aşağı yönlü hareketinden faydalanılarak alttan emiş yapılmaktadır.

Kabin tabanı eğimlidir ve en altta kabin boyunca boyanın burada birikmesini ve emilmesini sağlayan hazne bulunmaktadır. Siklon altındaki depoda biriken toz boya buradan manuel veya otomatik olarak geri dönüşüm yapılarak tekrar kullanılır. Tek yönlü ve çift yönlü boya atmaya uygun tipte imal edilmektedir. Bu tipteki kabinler kullanım amacına göre tek veya çift siklonlu olarak dizayn edilir.

Teknik Özellikler

Kabin tamamen tozboya kaplı dkp sacdan imal edilecektir.

Kabin geçiş ağızlarında bulunan ayarlanabilir kapılar sayesinde malzeme boyutuna göre geçiş ağızları daraltılabilir ya da genişletilebilir.

Toz boya geridönüşümü siklonlar tarafından sağlanacaktır. Hava ile birlikte emilen toz boya tanecikleri 180 derecelik bir santfrüj dönme hareketi ile siklon gövdesi içerisine savrulur.

Orta bölmede oluşan ikinci girdap toz taneciklerini siklon konisi üzerinden siklon kovasına indirir.

Hızlı hareket eden taneciklerin birbirleriyle çarpışması sonucu oluşan küçük kırıklar hava ile birlikte ortada bulunan emiş borusuna yönelir ve filtre grubu içerisinden defo kazanına geçer.